Реґламент

 • 1. Загальні положення.

  1.1. Відповідно до вимог статті 8 Закону від 18 липня 2002 року про надання послуг в електронній формі (Законод. Вісн. за 2002 р., № 144, позиція 1204 з наступними змінами) Регламент визначає види та умови надання послуг за посередництвом:

  • Інтернет-магазину, виділеної частини Інтернет-сервісу, який знаходиться за адресою: sklep.biomol.pl (іменованої далі «Сервісом»),
  • Інфолінії +48 042 630-49-11 (іменованої далі «Інфолінією»),
  • фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю «Біомол-Мед» (Biomol-Med Sp. z o.o.), що знаходиться у м. Лодзь (іменованим далі «Фірмою»).


  1.2. Користувачем Сервісу, іменованим далі «Користувачем», є повнолітня фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

  1.3. Інформація про Фірму.
  Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Біомол-Мед»
  (Biomol-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

  Місцезнаходження: вул. Гута Ягодніца, 41, 94-412 Лодзь.

  Номер запису у Реєстрі підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд для Лодзі - Центра у м. Лодзь, XX Господарський відділ Державного судового реєстру: 0000136366.

  Статутний капітал: 126 000,00 злотих.

  Ідентифікаційний податковий номер (NIP): 727-25-73-736,

  Реєстр народного господарства (REGON): 473083583.

  Електронна адреса e-mail: lp.lomoiboruib


  2. Реєстрація у системі

  2.1 Реєстрація та користування Сервісом безкоштовне.

  2.2 Для реєстрації Користувач зобов’язаний вказати персональні дані, які вимагаються Власником Сервісу.

  2.3 Реєстрація Користувача у Сервісі поділена на етапи:

  • Створення аккаунту;
  • Додавання вибраної послуги до кошика;
  • Оплата замовлення;
  • Після відповідної перевірки оплати на вказану електронну адресу буде надісланий лінк до електронної анкети разом із номером дослідження та декларацією Користувача;
  • Користувач Сервісу зобов’язаний заповнити анкету і надіслати зразок волосся разом із декларацією на адресу NZOZ Biomol-Med Sp. z o.o., 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 41;
  • NZOZ Biomol-Med повідомляє Користувача електронним листом (e-mail) про отримання зразка та прогнозований термін виконання замовлення.


  3. Надання послуг.

  3.1 NZOZ Biomol-Med проводить дослідження зразків, надісланих Пацієнтом.

  3.2 NZOZ Biomol-Med забезпечує інструктаж щодо належного взяття зразків для дослідження.

  3.3 Повна інформація про послуги знаходиться на Інтернет-сайті NZOZ Biomol-Med: www.biomol.pl

  3.4 За бажанням Клієнта працівники також надають таку інформацію по телефону.

  3.5 Дослідження проводяться у термін, що обчислюється від дня надходження у фірму NZOZ Biomol-Med заповненої анкети, зразка волосся, ксерокопії підтвердження оплати:

  • 15 робочих днів (Мікроелементний аналіз волосся - Аналітична програма, Аналіз 12 Мікроелементів - Профілактична програма, Діагностика стану харчування, Програма діагностики стану харчування);

  10 робочих днів (інші дослідження).


  3.6 NZOZ Biomol-Med повідомляє пацієнтів електронною поштою (e-mail) про отримання зразка та прогнозований термін виконання замовлення, якщо Клієнт:

  • правильно заповнив в анкеті рубрики з ім’ям, прізвищем, віком, вагою, зростом, поштовою адресою і/або адресою електронної пошти (e-mail);
  • надіслав зразок згідно з вимогами: http://biomol.pl/uslugi/


  3.7 У випадку неможливості виконання замовлених досліджень з огляду на надзвичайне завантаження роботою, тимчасову нездатність до виконання або відсутність технічної можливості, Клієнт отримає повідомлення про найближчий можливий термін, у який замовлення буде виконане.

  3.8 Усі розбіжності між вимогами, вказаними у договорі або замовленні, усуваються до початку дослідження.

  3.9 NZOZ Biomol-Med не практикує залучення підрядників до виконання досліджень.

  3.10 Усі замовлені Клієнтом i підтверджені Керівником Лабораторії дослідження виконуються персоналом лабораторії з використанням обладнання, яке становить власність фірми NZOZ Biomol-Med.

  3.11 Перед прийняттям замовлення Правління NZOZ Biomol-Med завжди перевіряє наявність необхідних матеріальних ресурсів та персональних можливостей для виконання замовлених досліджень.

  3.12 Записи щодо перевірки вимог, які стосуються виробу, вносяться до історії дослідження у мережі Інтранет. Підтвердженням проведення перевірки вимог, які стосуються виробу, являється реєстрація дослідження у мережі Інтранет.

  3.13 NZOZ Biomol-Med веде документацію відносно визначення окремих характерних властивостей застосовуваних дослідницьких методів.

  4. Надання послуг

  4.1 NZOZ Biomol-Med має відповідні адміністративні ресурси і комплексну вимірювально-дослідницьку апаратуру, необхідну для належного виконання процесів у сфері своєї діяльності.

  4.2 Обладнання і його програмне забезпечення, яке є у розпорядженні фірми NZOZ Biomol-Med і яке використовується для виконання процесів, забезпечує необхідну точність та відповідає вимогам, передбаченим специфікаціями щодо кожного з процесів.

  4.3 Опис дослідження становить «ноу-хау» фірми NZOZ Biomol-Med, а його окремі елементи визначені у пункті 4 цього Регламенту та на Інтернет-сайті: biomol.pl/uslugi/

  4.4 Рекомендовані в результаті аналізу суплементи, вказуються відповідно до їх системних найменувань. Вони загальнодоступні, їх без будь-яких труднощів можна придбати в аптеках, фітоаптеках або в Інтернеті. NZOZ Biomol-Med не вказує торгових найменувань даних препаратів і, відповідно, не займається рекламою та промоцією будь-якої фірми, що здійснює дистрибуцію суплементів дієти. Однак, Фірма пропонує купляти препарати натурального походження. Пацієнт купує препарати під власну відповідальність, перевіряючи їх склад у лікаря або фармацевта.

  4.5 Рекомендована у результаті дієта є оптимальною дієтою для даного метаболічного типу та потреб організму пацієнта. Завдання цієї дієти - вказати напрямок харчування, який слід обрати з метою досягнення найкращих результатів і підтримки суплементаційної програми. Рекомендована метаболічна дієта не враховує попередніх харчових уподобань досліджуваної особи.

  4.6 Консультація результату безкоштовна, здійснюється у формі ввічливої телефонної розмови з Користувачем Сервісу, не входить у вартість виконання дослідження.

  4.7 Власник Сервісу повідомляє Користувачів про можливість проведення такої розмови та визначає термін (один день на тиждень у визначених годинах), попереджуючи про те, що розмова:

  • є одноразовою;
  • відбувається після повідомлення Користувачем номера дослідження;
  • може стосуватися виключно суплементації та дієти, які вказані у результаті (консультації щодо аналітичних досліджень не проводяться);
  • реєструється в історії дослідження;
  • не передбачена можливість внесення рекламації щодо проведеної консультації;
  • не являється формою лікування.


  5. Внесення змін до Регламенту

  5.1 Власник Сервісу залишає за собою право на внесення змін до цього Регламенту у будь-який час. Чинна версія Регламенту доступна за адресою: sklep.biomol.pl/regulamin.

  5.2 Інформація про внесення змін до регламенту буде передана Користувачеві шляхом повідомлення у Сервісі. Про нове повідомлення Користувач отримає інформацію на адресу електронної пошти (e-mail), яка вказана у Декларації.

  5.3 Змінена версія Регламенту діє з моменту її опублікування у Сервісі.

Твій кошик
Замовляю